Duyuru Web Sitemize Özel % 20 indirimimiz bulunmaktadır!!’

CAPPADOCIA CAVE RESORT HOTELS – EKİN REKLAMCILIK VE TURİZM LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz CAPPADOCIA CAVE RESORT HOTELS – EKİN REKLAMCILIK VE TURİZM LTD. ŞTİ. (“CCR-Hotels” veya “Ekin Reklamcılık” veya “Şirket” ) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu
  CCR-Hotels, siz “Ziyaretçiler, Müşterileri, Tedarikçiler, Tedarikci, Çalışanı, Çalışan adayları, Çalışanlar ve Yöneticiler vb.” elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
  Genel Merkez Adres: Hobyar Mah, Mimar Vedat Sk. No:7/1, Fatih/İstanbul
  CCR-Hotels Adres: Tekelli Mahallesi. Göreme Caddesi. Divanlı Sokak No: 83 50240 Uçhisar, Nevşehir/Kapadokya TELEFON : +90 384 219 31 94
  FAX : +90 384 219 31 97
  www.ccr-hotels.com/kvkk
  E-POSTA : [email protected]
 2. Konaklama Ziyaretçilerine İlişkin İşlenen Kişisel Veriler
  2.1 İşlenen Kişisel Veriler
  CCR-Hotels ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
  Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyad, TC Kimlik No, Passaport No, Doğum tarihi, Uyruğu, Çocuk Sayısı,
  İletişim Bilgileriniz: iletişim adresi, telefon no,
  İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi;
  Finans: Banka İBAN No;
  Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, talep bilgisi, Kredi Kartı İşlem Bilgisi;
  Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
  Pazarlama: Konaklama geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları;
  Sağlık Bilgileri: Kişisel Sağlık Bilgileri
  2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  CCR-Hotels ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  Talep / Şikayetlerin Takibi
  Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
  Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
 3. Çalışan Adayları İşlenen Kişisel Veriler

3.1- İşlenen Kişisel Veriler
CCR-Hotels ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası;
İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
Aile Durumuna İlişkin Bilgileriniz: Medeni durumları, çocuk sayıları;
Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
Sağlık Verileri: Varsa engellilik durumunu, Portör Muayene Raporu;
Ceza mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgi;

3.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
CCR-Hotels ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
Başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve başvurulan pozisyona ilişkin işe yatkınlığın ölçülebilmesi,
İş başvuru formu ve iş görüşmelerine davetlerinin gönderilmesi,
İş görüşmelerinin yürütülmesi,
İşe uygunluk değerlendirmesi için mülakatların gerçekleştirilmesi,
Mali ve sosyal hakların planlanması,
Engellilik, malullük gibi durumların belirlenebilmesi,
Güvenliğin sağlanması amacıyla belirlenen bölgelerde kamera kaydı yapılması ve giriş–çıkış kayıtlarının alınması.

 1. Tedarikçiler ve Tedarikçi Çalışanları İlişkin İşlenen Kişisel Veriler
  4.1 İşlenen Kişisel Veriler

CCR-Hotels ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
Firma Çalışan Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyad;
İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, e-posta, telefon, cep telefonu;
Müşteri İşlemleri: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, Senet, Çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi;
İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri;
Pazarlama: Çerez kayıtları;
Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler;
Finans: Banka Hesap No Bilgisi, Finansal performans bilgileri;
4.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
CCR-Hotels ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 1. Çalışanlara İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi
  5.1 İşlenen Kişisel Veriler

CCR-Hotels ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, Sürücü Ehliyeti;
İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
Aile Durumuna İlişkin Bilgileriniz: Medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin veriler (kimlik, finansal durum, eğitim);
Özlük: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları;
Finans: Maaş Bilgisi, Sigorta Pirim Ödemeleri, Banka Hesap Bilgisi;
Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri,
Bulunduğu yerin konum bilgileri, Araç takip sistemi;
Sağlık Verileri: Kan grubu bilgisi, Sağlık Raporu; Varsa engellilik durumunu ve Kullanılan cihaz ve protez bilgileri;
Ceza mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgi, Adli Sicil Kaydı;

5.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
CCR-Hotels ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Mali ve sosyal hakların planlanması,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Engellilik, malullük gibi durumların belirlenebilmesi,
Güvenliğin sağlanması amacıyla belirlenen bölgelerde kamera kaydı yapılması ve giriş–çıkış kayıtlarının alınması,
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini.
Ücret Politikasının Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
  Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin ilgili kişisel veri grubunun “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları” maddelerinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, şirket içindeki ilgili birimler ile paylaşılabilecektir.
 2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
  CCR-Hotels kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.
 3. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 4. Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
  Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi, www.ccr-hotels.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Talep Formu[lin eklenecek]” ‘nu doldurarak ıslak imzalı bir kopyasını şahsen dilekçe ile noter kanalı ile veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle ……… adresi üzerinden veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
  Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU
CAPPADOCIA CAVE RESORT HOTELS – EKİN REKLAMCILIK VE TURİZM LTD. ŞTİ.